A Foglalkoztatási Fórum Bemutatása

Mi a Foglalkoztatási Fórum?

A Foglalkoztatási Fórum a Foglalkoztatási Paktum működésében javaslattevői és döntéselőkészítői jogkörrel rendelkező testület.

A Foglalkoztatási Fórumot a Foglalkoztatási Paktumot alapító-megújító Együttműködési Megállapodást aláíró Tagok alkotják, és állandó meghívottja a Technológiai és Ipari Minisztérium Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkársága.

A Foglalkoztatási Fórum Feladatai

  • tájékozódik a térség, különösen a vármegye munkaerő-piaci helyzetéről,
  • annak alapján elemzi a felmerülő problémák okait és erről információkat szolgáltat az érdekeltek számára,
  • javaslatokat fogalmaz meg a munkaerő-piaci programokra,
  • véleményezi a vármegyei foglalkoztatási stratégia felülvizsgált dokumentumát és javaslatokat, ajánlást fogalmaz meg a stratégiában foglaltakkal kapcsolatban,
  • véleményezi a paktum tevékenységét,
  • ajánlásokat, javaslatokat fogalmaz meg az éves munkaterv összeállításához és megvalósításához,
  • ajánlásokat, javaslatokat fogalmaz meg az Irányító Csoport éves munkatervére és annak végrehajtására vonatkozóan,
  • javaslatokat, ajánlásokat fogalmaz meg a csatlakozni kívánó szervezetek csatlakozási kérelméről,
  • elősegíti és koordinálja a vármegyei szereplők közötti információáramlást és a kezdeményezések összehangolását a paktum célkitűzéseinek elősegítése érdekében