Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft.

Küldetésünk Heves megye településeinek folyamatos fejlesztése!

Kiemelt projektjeink

TOP-1.5.1-20-2020-00007

A 2021-27 tervezési időszak projektszintű előkészítése az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft-nél

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002

Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében

BEMUTATKOZÁS

Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft.

Az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. 2016-ban alakult, a Heves Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, amely közfeladat ellátási megállapodás keretében részt vesz a megyei önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben nevesített és a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben részletezett területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs közfeladatainak ellátásában.

A társaság kilenc főállásban foglalkoztatott jól képzett szakértővel menedzseli az uniós források lehívását és felhasználását, akik mind nagy tapasztalattal rendelkeznek pályázatok és beruházási, valamint „softprojektek előkészítésével és teljeskörű menedzsmentjével kapcsolatosan. Emellett a társaság a kivitelezési munkálatokhoz szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátását is biztosítja. Az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. munkavállalói szakmai előéletük során széleskörűen megismerték a területfejlesztési támogatások igénybevételének, felhasználásának jogszabályi és intézményi kereteit, eredményes, jó munkakapcsolatot alakítottak ki mind az Irányító Hatósággal, mind a Közreműködő szervezet munkatársaival. A vállalkozás által koordinált, illetve konzorciumi partnerként is megvalósított projektekben mindenki a szaktudásának és végzettségének, korábbi tapasztalatának leginkább megfelelő feladatokat látja el.

Az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. az együttműködésben részt vevő önkormányzatok fejlesztési igényeit pontosan megismeri és megfelelő szakmai megoldások megtalálásában segítséget nyújt az európai uniós források sikeres, eredményes felhasználása érdekében.

Célunk az, hogy Heves megye települései folyamatosan fejlődjenek, a helyi önkormányzatok sikeres pályázatokat nyújtsanak be és valósítsanak meg a saját érdekeltségi területükön, a megyei képzési, foglalkoztatási és termelési adatok előremutató tendenciát mutassanak, valamint minden velünk együttműködő partner teljeskörű és kifogástalan támogatást élvezzen.

REFERENCIÁK, KIEMELT PARTNEREK

MUNKATÁRSAK

Dr. Kurucz András

Beosztás: ügyvezető / projektmenedzser (TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002)

Végzettség: jogász, cégjogi szakjogász

Feladatok: A stratégiai vezetés ellátása, valamint a szervezet fejlődésére vonatkozó célkitűzések kidolgozása, a társaság képviselete, a kft. feladatainak végrehajtásához legcélszerűbb szervezet kialakítása, a szervezet működési rendjének meghatározása, illetve a Társaság éves gazdasági tervének elkészítéséről való gondoskodás. Tervezi, koordinálja, irányítja és ellenőrzi a munkaszervezet feladatainak ellátását. Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében c. projektben projektmenedzseri feladatok ellátása.

Telefon: +36 36 565 765

Email: kurucz.andras@agriakft.hu

Dr. Tóth Anita

Beosztás: csoportvezető / Paktumiroda munkatárs (TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002)

Végzettség: jogász, pedagógus, szociálpedagógus, politikai szakértő

Feladatok: EU-s pályázatok előkészítése, lebonyolítása, előrehaladási jelentések, beszámolók készítése, költségtervezés, pályázatok pénzügyi elszámolása, projektmenedzsment feladatok, megvalósíthatósági tanulmány készítése; tervezi, koordinálja, irányítja és ellenőrzi a Csoport dolgozóinak munkáját. Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében c. projektben Paktumirodai feladatok ellátása.

Telefon: +36 36 565 765

Email: toth.anita@agriakft.hu

Mayer Rezső

Beosztás: csoportvezető, műszaki menedzser / pénzügyi asszisztens (TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002)

Végzettség: építőmérnök, gazdasági-szervező szakmérnök

Feladatok: EU-s pályázatok előkészítése, lebonyolítása, költségtervezés, pályázatok műszaki elszámolása, projektmenedzsment feladatok, műszaki ellenőrzés; tervezi, koordinálja, irányítja és ellenőrzi a Műszaki Csoport dolgozóinak munkáját. Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében c. projektben pénzügyi asszisztensi feladatok ellátása.

Telefon: +36 36 565 765

Email: mayer.rezso@agriakft.hu

Kovács Dániel

Beosztás: projektmenedzser / menedzserasszisztens (TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002)

Végzettség: okleveles geográfus terület- és településfejlesztési szakirány, okleveles közgazdász

Feladatok: EU-s pályázatok előkészítése, lebonyolítása, pénzügyi elszámolások és szakmai beszámolók készítése, projektmenedzsment feladatok ellátása, megvalósíthatósági tanulmány és üzleti terv készítése. Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében c. projektben menedzserasszisztensi feladatok ellátása.

Telefon: +36 36 565 765

Email: kovacs.daniel@agriakft.hu

Fodor Zoltán

Beosztás: projektmenedzser / pénzügyi vezető (TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002)

Végzettség: gazdasági informatikus, innovációs szakértő, okleveles közgazdász

Feladatok: EU-s pályázatok előkészítése, lebonyolítása, pénzügyi elszámolások és szakmai beszámolók készítése, projektmenedzsment feladatok ellátása, megvalósíthatósági tanulmány és üzleti terv készítése. Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében c. projektben pénzügyi vezetői feladatok ellátása.

Telefon: +36 36 565 765

Email: fodor.zoltan@agriakft.hu

Rapcsokné Barta Dóra

Beosztás: Paktumiroda vezető (TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002)

Végzettség: közgazdász

Feladatok: vármegyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési projekt szakmai koordinálása és operatív működtetése; Paktumiroda vezetése, szakmai szervezetek, hatósági és vállalati kapcsolattartás, rendezvényszervezés.

Telefon: +36 36 565 765

Email: barta.dora@agriakft.hu

Jakab Tibor

Beosztás: Paktumiroda munkatárs (TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002)

Végzettség: fényképész, bronzdiplomás fotóművész, anyagvizsgáló, reklámszakember, közigazgatási alapvizsga

Feladatok: tanácsadó, kapcsolattartó és információs pont működtetése; munkáltatók tájékoztatása; kereslet-kínálat párosítása; vállalati kapcsolattartás, igények, információk, felmerült problémák összegyűjtése és továbbítása; álláslehetőségek feltárása, bemutatása álláskeresők számára; egyéb paktumirodai feladatok. Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében c. projektben Paktumirodai feladatok ellátása.

Telefon: +36 36 565 765

Email: jakab.tibor@agriakft.hu

Freppán Gábor József

Beosztás: Paktumiroda munkatárs (TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002)

Végzettség: művelődésszervező, gyártásvezető

Feladatok: tanácsadó, kapcsolattartó és információs pont működtetése; munkáltatók tájékoztatása; kereslet-kínálat párosítása; vállalati kapcsolattartás, igények, információk, felmerült problémák összegyűjtése és továbbítása; álláslehetőségek feltárása, bemutatása álláskeresők számára; egyéb paktumirodai feladatok. Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében c. projektben Paktumirodai feladatok ellátása.

Telefon: +36 36 565 765

Email: freppan.gabor@agriakft.hu

Durai Szabina

Beosztás: Paktumiroda munkatárs (TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002)

Végzettség: védelmi igazgatási szervező

Feladatok: tanácsadó, kapcsolattartó és információs pont működtetése; munkáltatók tájékoztatása; kereslet-kínálat párosítása; vállalati kapcsolattartás, igények, információk, felmerült problémák összegyűjtése és továbbítása; álláslehetőségek feltárása, bemutatása álláskeresők számára; egyéb paktumirodai feladatok. Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében c. projektben Paktumirodai feladatok ellátása.

Telefon: +36 36 565 765

Email: durai.szabina@agriakft.hu

Bárdos-Kispál Norbert

Beosztás: projektmenedzser

Végzettség: okleveles szociálpolitikus

Feladatok: A pályázati kiírások és dokumentumok részletes elemzése, projektelőkészítés a pályázati követelményekkel összhangban, a projekt költségvetésének kidolgozása és optimalizálása. Finanszírozási források kezelése és költségvetési szabályoknak való megfelelés biztosítása. A pályázati dokumentáció elkészítése és a megfelelő határidőn belüli beadása, a pályázati feltételeknek való megfelelés biztosítása a projekt teljesítése során. Szakmai beszámoló készítése a projekt előrehaladásáról és az elért eredményekről, rendszeres kapcsolattartás a közreműködő szervezetekkel vagy finanszírozókkal.

Telefon: +36 36 565 765

Email: bardos.norbert@agriakft.hu